دوره های آکادمی تاران

با سلام خدمات ما اعم از یک پارچه بودن آموزش ها

فن بیان و اصول مذاکره

آموزش اصول فن بیان

hhhhhhhhhhhhhhhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfds;dsksdafklhflsadhfdhdskgshaksdkfhlksdhfdshfkldsahf;dsafsd

jfgh;ksfdhjghf;dslghfdskjghf

skghfdsghds

gfds’fh

gfdsjkhfdsjghdjhfdfddlkhfgklhsfhfsd’gkh;jghfjgfsjksbjgadskndajhsdkfndslfnlnklnkljkkjmgkjgkjgfgfukafkfaiogjiol;gja]

 

طراحی و پیاده سازی فرایند

آموزش طراحی و پیاده سازی فرایند

طراحی و پیاده سازی در ماجرای اصلی این امر است

SQL و دیتابیس

آموزش SQL و دیتابیس

پایگاه داده جز مواردی است که هر تحلیل گری به آن نیاز دارد